Kontrast
Czcionka

Terapia zajęciowa

Mając świadomość wagi terapii zajęciowej w  podnoszeniu jakości życia,  nasz Dom proponuje Mieszkankom  wielorakie jej rodzaje:

 • ARTETERAPIA – metody:
  – Plastykoterapia
  – Sztuki użytkowe, zdobnictwo
  – Filmoterapia
  – Muzykoterapia
  – Choreoterapia
  – Biblioterapia
  – Teatroterapia
  – Estetoterapia
 • ERGOTERAPIA
 • SOCJOTERAPIA – metody:
  – Ludoterapia
  – Silwoterapia
  – Hortikuloterapia
  – Zajęcia kulturalno – oświatowe
  – Logoterapia
  – Trening budżetowy
 • TERAPIA DUCHOWA
 • PRACA Z KOMPUTEREM

NASZE AUTORSKIE PROGRAMY PROWADZONE W RAMACH TERAPII ZAJECIOWEJ

PROGRAM: POROZMAWIAJMY PRZY KAWIE

Rodzaj: Arteterapia

Metoda: Teatroterapia

Cel:

Dokonanie zmian w postrzeganiu siebie: swoich mocnych stron, rozwijanie wyobraźni, wrażliwości, budowanie , wzmacnianie zaufania we własne siły i możliwości, podnoszenie poczucia własnej wartości, pobudzanie kreatywności.

Tworzenie bezpiecznego i twórczego środowiska, kształtowanie cierpliwości, współpracy i integracji, uczenie radzenia sobie z trudnymi emocjami, łagodzenie konfliktów.

Sposoby realizacji:

 • przygotowywanie i wystawianie przedstawień teatralnych: Świąteczna opowieść – spektakl – jasełka, cykl programów „Porozmawiajmy przy kawie”, program  „O kobiecości”, program  „Porozmawiajmy o świętości- św. Karol”.

Zasady :

 1. Dobrowolność uczestnictwa.
 2. Zajęcia atrakcyjne, przyjemne, radosne.
 3. Postawa wzajemnej akceptacji i szacunku.
 4. Unikanie rywalizacji i oceny.
 5. Role dostosowane do możliwości psychofizycznych uczestniczek programu.
 6. Wpływ uczestniczek na treść, objętość ról współkształtowanie przedstawienia.

Ocena: praca z grupą teatralną daje nadspodziewane efekty, Mieszkanki uczestniczą z radością, pasją, rozwijają wyobraźnię, kreatywność, talenty aktorskie, uczą się wyciszać emocje, są coraz bardziej zintegrowane, potrafią rozwiązywać konflikty.

Wśród Mieszkanek i w środowisku programy cieszą się powodzeniem, Mieszkanki mają na swoim koncie liczne występy zakończone sukcesem.

PROGRAM TERAPEUTYCZNY:  KULINARNE INSPIRACJE
 ( Zapraszamy do stołu )

Rodzaj: Socjoterapia z elementarni Ergoterapii

Metoda: Zajęcia kulturalno-rekreacyjne z elementami treningu kulinarnego

Cel:

rozwój więzi społecznych, integracja mieszkanek z społecznością lokalną oraz innymi placówkami, rozwój pozytywnych więzi emocjonalnych –  kształtowanie uczuć sympatii, przyjaźni, postawy otwartości, gościnności,

Nabywanie umiejętności samodzielnego, bezpiecznego przygotowania potraw, praca nad, poczuciem odpowiedzialności, zaradnością, samodzielnością, pewnością siebie,  poczuciem estetyki, nauka obsługi i dbałości o urządzenia kuchenne – nauka kulturalnego, estetycznego i higienicznego podawania oraz  spożywania posiłków.

Sposoby realizacji:

 • wspólne przygotowywanie poczęstunku: pieczenie gofrów – uczenie odmierzania proporcji, przygotowania ciasta, bezpieczne używanie gofrownicy,
 • przygotowywanie kompozycji herbat-dobieranie gatunków, aromatu,
 • estetyczne, artystyczne nakrycie stołu, higieniczne podanie.

          Zasady:

 1. Dobrowolności.
 2. Atmosfera serdeczności, gościnności.
 3. Zasada pracy zespołowej.
 4. Współodpowiedzialności za utrzymanie porządku.
 5. Dzielenie się obowiązkami.
 6. Przestrzegania reguł  savoir vivre.

Ocena: Jedna z ulubionych form terapii- spotkanie z gośćmi przy stole, degustacja autorskich pomysłów kulinarnych wyzwala pokłady serdeczności, życzliwości. Pozytywnie wpływa na samopoczucie, rozładowuje napięcie, emocje, daje wiele radości i satysfakcji

Pozwala nawiązywać serdeczne kontakty, uczy otwartości, integruje.

PROGRAM TERAPEUTYCZNY: PRZYDOMOWY OGRÓDEK 

Medicus curat, natura sanat

Rodzaj: Socjoterapia

Metoda: Hortiterpia

Cel: poprawa kondycji psychicznej i fizycznej – redukcja stresu, obniżonego nastroju, równowaga psychiczna, relaks, wyciszenie, rozwój kreatywności, nauka cierpliwości, wykształcenie poczucia odpowiedzialności, pracy w grupie, uwrażliwienie na przyrodę, rozwijanie zainteresowań przyrodniczych.

Sposób realizacji:

 • planowanie prac, projektowanie ogródka,
 • przygotowywanie donic, skrzynek, dekorowanie,
 • przygotowanie gleby pod zasiewy i nasadzenia,
 • wysiewanie nasion kwiatów i warzyw,
 • pielęgnowanie, podlewanie, pielenie,
 • rozsadzanie,
 • wykonywanie prac porządkowych,
 • Zbieranie plonów (owoców, warzyw).

Zasady:

 1. Dobrowolności.
 2. Praca ogrodowa dostosowana do możliwości mieszkanek.
 3. Wpływ mieszkanek na wybór roślin, wygląd przydomowego ogródka.
 4. Możliwość wyboru takiej aktywności, która nie obciąża, a daje satysfakcję.
 5. Współpracy- praca każdej mieszkanki ma wpływ na efekt końcowy.
 6. Zasada zauważenia i docenienia KAŻDEGO wysiłku i wkładu pracy.
 7. Zasada wzajemnego szacunku.

Ocena: Ta forma terapii aktywizuje i uspokaja.

Możliwość obcowania z przyrodą, praca, przebywanie w otoczeniu roślin wspaniale wycisza, relaksuje. Daje radość i satysfakcję. Oglądanie efektów swojej pracy wzbudza dumę, co z kolei poprawia samoocenę.

Wspólna terapia ogrodem pomaga również zintegrować się z grupą, poprawić zaangażowanie we wspólne projekty oraz ćwiczyć komunikację.

Nasze Mieszkanki na swoim koncie mają już pierwsze radości i … smutki… – wysiewane poziomki… niestety nie zaowocowały…

Natomiast wysiewane rzodkiewki stały się powodem do dumy, zbiory jak na pierwsze kroki
w ogrodnictwie były satysfakcjonujące.

24 maja 2024

Piątkowe przedpołudnie spędziłyśmy w towarzystwie cudownych dzieci i całej społeczności Ośrodka Adaptacyjnego. Występy małych artystów były przepiękne i chwytające za serce. Serdecznie dziękujemy za ten wspólnie spędzony czas 🙂

23 maja 2024

Społeczność Zespołu Szkół nr 7 i Stowarzyszenie „Nasza Siódemka” zorganizowały festiwal talentów „TALENT SHOW – Bądźmy razem!” w ramach obchodów XX Tygodnia Godności Osób z Niepełnosprawnościami w naszym mieście. Festiwal odbył się na terenie kompleksu zabytkowych ruin Zamku Rudzkiego i domu Karola Goduli. Nasze Mieszkanki wystąpiły na scenie z dwoma utworami muzycznymi. Było kolorowo, radośnie, muzycznie i bardzo smacznie 😉 Serdecznie dziękujemy za zaproszenie.

23 maja 2024

Dom Pomocy Społecznej zorganizował już po raz XIX Turniej Remika i Skata. Nasze dwie Panie grały w remika. Atmosfera była bardzo komfortowa dla Zawodników, życzliwa i serdeczna. Serdecznie dziękujemy za zaproszenie.

Kontrast
Czcionka
facebook menu close contrast letter