Kontrast
Czcionka

Terapia zajęciowa

Mając świadomość wagi terapii zajęciowej w  podnoszeniu jakości życia,  nasz Dom proponuje Mieszkankom  wielorakie jej rodzaje:

 • ARTETERAPIA – metody:
  – Plastykoterapia
  – Sztuki użytkowe, zdobnictwo
  – Filmoterapia
  – Muzykoterapia
  – Choreoterapia
  – Biblioterapia
  – Teatroterapia
  – Estetoterapia
 • ERGOTERAPIA
 • SOCJOTERAPIA – metody:
  – Ludoterapia
  – Silwoterapia
  – Hortikuloterapia
  – Zajęcia kulturalno – oświatowe
  – Logoterapia
  – Trening budżetowy
 • TERAPIA DUCHOWA
 • PRACA Z KOMPUTEREM

NASZE AUTORSKIE PROGRAMY PROWADZONE W RAMACH TERAPII ZAJECIOWEJ

PROGRAM: POROZMAWIAJMY PRZY KAWIE

Rodzaj: Arteterapia

Metoda: Teatroterapia

Cel:

Dokonanie zmian w postrzeganiu siebie: swoich mocnych stron, rozwijanie wyobraźni, wrażliwości, budowanie , wzmacnianie zaufania we własne siły i możliwości, podnoszenie poczucia własnej wartości, pobudzanie kreatywności.

Tworzenie bezpiecznego i twórczego środowiska, kształtowanie cierpliwości, współpracy i integracji, uczenie radzenia sobie z trudnymi emocjami, łagodzenie konfliktów.

Sposoby realizacji:

 • przygotowywanie i wystawianie przedstawień teatralnych: Świąteczna opowieść – spektakl – jasełka, cykl programów „Porozmawiajmy przy kawie”, program  „O kobiecości”, program  „Porozmawiajmy o świętości- św. Karol”.

Zasady :

 1. Dobrowolność uczestnictwa.
 2. Zajęcia atrakcyjne, przyjemne, radosne.
 3. Postawa wzajemnej akceptacji i szacunku.
 4. Unikanie rywalizacji i oceny.
 5. Role dostosowane do możliwości psychofizycznych uczestniczek programu.
 6. Wpływ uczestniczek na treść, objętość ról współkształtowanie przedstawienia.

Ocena: praca z grupą teatralną daje nadspodziewane efekty, Mieszkanki uczestniczą z radością, pasją, rozwijają wyobraźnię, kreatywność, talenty aktorskie, uczą się wyciszać emocje, są coraz bardziej zintegrowane, potrafią rozwiązywać konflikty.

Wśród Mieszkanek i w środowisku programy cieszą się powodzeniem, Mieszkanki mają na swoim koncie liczne występy zakończone sukcesem.

PROGRAM TERAPEUTYCZNY:  KULINARNE INSPIRACJE
 ( Zapraszamy do stołu )

Rodzaj: Socjoterapia z elementarni Ergoterapii

Metoda: Zajęcia kulturalno-rekreacyjne z elementami treningu kulinarnego

Cel:

rozwój więzi społecznych, integracja mieszkanek z społecznością lokalną oraz innymi placówkami, rozwój pozytywnych więzi emocjonalnych –  kształtowanie uczuć sympatii, przyjaźni, postawy otwartości, gościnności,

Nabywanie umiejętności samodzielnego, bezpiecznego przygotowania potraw, praca nad, poczuciem odpowiedzialności, zaradnością, samodzielnością, pewnością siebie,  poczuciem estetyki, nauka obsługi i dbałości o urządzenia kuchenne – nauka kulturalnego, estetycznego i higienicznego podawania oraz  spożywania posiłków.

Sposoby realizacji:

 • wspólne przygotowywanie poczęstunku: pieczenie gofrów – uczenie odmierzania proporcji, przygotowania ciasta, bezpieczne używanie gofrownicy,
 • przygotowywanie kompozycji herbat-dobieranie gatunków, aromatu,
 • estetyczne, artystyczne nakrycie stołu, higieniczne podanie.

          Zasady:

 1. Dobrowolności.
 2. Atmosfera serdeczności, gościnności.
 3. Zasada pracy zespołowej.
 4. Współodpowiedzialności za utrzymanie porządku.
 5. Dzielenie się obowiązkami.
 6. Przestrzegania reguł  savoir vivre.

Ocena: Jedna z ulubionych form terapii- spotkanie z gośćmi przy stole, degustacja autorskich pomysłów kulinarnych wyzwala pokłady serdeczności, życzliwości. Pozytywnie wpływa na samopoczucie, rozładowuje napięcie, emocje, daje wiele radości i satysfakcji

Pozwala nawiązywać serdeczne kontakty, uczy otwartości, integruje.

PROGRAM TERAPEUTYCZNY: PRZYDOMOWY OGRÓDEK 

Medicus curat, natura sanat

Rodzaj: Socjoterapia

Metoda: Hortiterpia

Cel: poprawa kondycji psychicznej i fizycznej – redukcja stresu, obniżonego nastroju, równowaga psychiczna, relaks, wyciszenie, rozwój kreatywności, nauka cierpliwości, wykształcenie poczucia odpowiedzialności, pracy w grupie, uwrażliwienie na przyrodę, rozwijanie zainteresowań przyrodniczych.

Sposób realizacji:

 • planowanie prac, projektowanie ogródka,
 • przygotowywanie donic, skrzynek, dekorowanie,
 • przygotowanie gleby pod zasiewy i nasadzenia,
 • wysiewanie nasion kwiatów i warzyw,
 • pielęgnowanie, podlewanie, pielenie,
 • rozsadzanie,
 • wykonywanie prac porządkowych,
 • Zbieranie plonów (owoców, warzyw).

Zasady:

 1. Dobrowolności.
 2. Praca ogrodowa dostosowana do możliwości mieszkanek.
 3. Wpływ mieszkanek na wybór roślin, wygląd przydomowego ogródka.
 4. Możliwość wyboru takiej aktywności, która nie obciąża, a daje satysfakcję.
 5. Współpracy- praca każdej mieszkanki ma wpływ na efekt końcowy.
 6. Zasada zauważenia i docenienia KAŻDEGO wysiłku i wkładu pracy.
 7. Zasada wzajemnego szacunku.

Ocena: Ta forma terapii aktywizuje i uspokaja.

Możliwość obcowania z przyrodą, praca, przebywanie w otoczeniu roślin wspaniale wycisza, relaksuje. Daje radość i satysfakcję. Oglądanie efektów swojej pracy wzbudza dumę, co z kolei poprawia samoocenę.

Wspólna terapia ogrodem pomaga również zintegrować się z grupą, poprawić zaangażowanie we wspólne projekty oraz ćwiczyć komunikację.

Nasze Mieszkanki na swoim koncie mają już pierwsze radości i … smutki… – wysiewane poziomki… niestety nie zaowocowały…

Natomiast wysiewane rzodkiewki stały się powodem do dumy, zbiory jak na pierwsze kroki
w ogrodnictwie były satysfakcjonujące.

19 maja 2023

REGULAMIN PRZEMARSZU Z OKAZJI DNIA INAUGURACJI XIX TYGODNIA GODNOŚCI OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIAMI W RUDZIE ŚLĄSKIEJ W DNIU 29 maja 2023 r.  I Wstęp Regulamin obowiązuje i dotyczy wszystkich uczestników biorących udział w Przemarszu. Przemarsz jest częścią integracyjną Dnia Inauguracji XIX Tygodnia Godności Osób z Niepełnosprawnościami w Rudzie Śląskiej w dniach 29 maj – 7 czerwiec 2023 r. Organizatorem Przemarszu jest Dom Pomocy Społecznej dla Osób Przewlekle […]

12 maja 2023

W piątek Mieszkanki wzięły udział w dorocznej pielgrzymce Apostolstwa Chorych u Matki Bożej Piekarskiej. Odbyła się ona w duchu świętowania rocznicy spotkania św. Jana Pawła II z chorymi i inwalidami pracy w katowickiej katedrze, które odbyło się 40 lat temu, 20 czerwca 1983 r. Po Mszy świętej na Rajskim Placu uczestnicy pielgrzymki zostali zaproszeni na ciepły posiłek przygotowany przez Caritas Archidiecezji Katowickiej oraz mogli wysłuchać koncertu zespołu „Od Serca” z Ośrodka […]

Kontrast
Czcionka
facebook menu close contrast letter