Kontrast
Czcionka

Dostępność

Dom Pomocy Społecznej dla Osób Przewlekle Psychicznie Chorych  zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe:
w przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą odpowiedzialną jest Beata Łukaska, adres poczty elektronicznej pkulturalny@dpsswjozef.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 32 242 86 01 lub 780035798 . Wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz skargi na brak zapewnienia dostępności można składać na wyżej wymieniony adres poczty elektronicznej.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp.

Dom Pomocy Społecznej dla Osób Przewlekle Psychicznie Chorych prowadzony przez Zgromadzenie Sióstr Miłosierdzia św. Karola Boromeusza „Dom świętego Józefa”
ul. Oddziałów Młodzieży Powstańczej 3,
41 – 707 Ruda Śląska – Kochłowice

Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej.

Dostępność architektoniczna

Przy wejściu głównym, obok schodów na ścianie budynku, znajduje się videodomofon, przez który mogą się skontaktować z nami osoby z niepełnosprawnością ruchową.

23 września 2023

Pomimo jesiennej, deszczowej aury, zabawa na festynie była bardzo udana. Mieszkanki wzięły udział w loterii fantów, kręciły kołem fortuny a później świetnie się bawiły przy znanych przebojach.

22 września 2023

Dzień przed kalendarzową jesienią mieszkanki spędziły w ogrodzie, trochę pracując przy zgrabianiu liści, trochę relaksując się korzystając ze słoneczka.

14 września 2023

W Stajniach Książęcych w Pszczynie został zorganizowany wspaniały konkurs wiedzy o księżnej Daisy. Zaprosił nas Dom Pomocy Społecznej z Pszczyny. Mieszkanki były świetnie przygotowane do konkursu i test nie sprawił im trudności. To był dobry czas spędzony w pięknym miejscu i ubogacony utworami muzycznymi wykonanymi przez uczniów PZS nr 2 w Pszczynie.

Kontrast
Czcionka
facebook menu close contrast letter