Kontrast
Czcionka

Dostępność

Dom Pomocy Społecznej dla Osób Przewlekle Psychicznie Chorych  zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe:
w przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą odpowiedzialną jest Beata Łukaska, adres poczty elektronicznej pkulturalny@dpsswjozef.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 32 242 86 01 lub 780035798 . Wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz skargi na brak zapewnienia dostępności można składać na wyżej wymieniony adres poczty elektronicznej.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp.

Dom Pomocy Społecznej dla Osób Przewlekle Psychicznie Chorych prowadzony przez Zgromadzenie Sióstr Miłosierdzia św. Karola Boromeusza „Dom świętego Józefa”
ul. Oddziałów Młodzieży Powstańczej 3,
41 – 707 Ruda Śląska – Kochłowice

Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej.

Dostępność architektoniczna

Przy wejściu głównym, obok schodów na ścianie budynku, znajduje się videodomofon, przez który mogą się skontaktować z nami osoby z niepełnosprawnością ruchową.

6 czerwca 2024

Dom Pomocy Społecznej w Nakle Śląskim zorganizował już III Sportowe Powitanie Lata, na które z radością przyjęliśmy zaproszenie. Zabawa jak zwykle była udana, tym razem w tematyce morskiej. Były rzuty oszczepem do groźnego rekina, łowienie kolorowych ryb wędką, trafianie piłeczką w oko pirata, oraz w wakacyjnym klimacie spacer po plażowych klapkach do skrzyni ze skarbami. Atmosfera była radosna i wakacyjna. Serdecznie dziękujemy za wspaniałą zabawę

3 czerwca 2024

Przed południem byłyśmy u zaprzyjaźnionych Seniorek z Kłodnicy i wspólnie świętowałyśmy urodziny dwóch Pań. Było pyszne ciasto i oczywiście kawa. Nasze Mieszkanki były bardzo zadowolone ze spotkania. Serdecznie dziękujemy za zaproszenie.

28 maja 2024

Dzienny Dom Pomocy Społecznej Senior – WIGOR, w ramach obchodów XX Tygodnia Godności Osób z Niepełnosprawnościami zorganizował Biesiadę muzyczną. Serdecznie dziękujemy gospodarzom za wspólny śpiew, pozytywną energię i super zabawę.

Kontrast
Czcionka
facebook menu close contrast letter