Kontrast
Czcionka

Dostępność

Dom Pomocy Społecznej dla Osób Przewlekle Psychicznie Chorych  zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe:
w przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą odpowiedzialną jest Beata Łukaska, adres poczty elektronicznej pkulturalny@dpsswjozef.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 32 242 86 01 lub 780035798 . Wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz skargi na brak zapewnienia dostępności można składać na wyżej wymieniony adres poczty elektronicznej.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp.

Dom Pomocy Społecznej dla Osób Przewlekle Psychicznie Chorych prowadzony przez Zgromadzenie Sióstr Miłosierdzia św. Karola Boromeusza „Dom świętego Józefa”
ul. Oddziałów Młodzieży Powstańczej 3,
41 – 707 Ruda Śląska – Kochłowice

Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej.

Dostępność architektoniczna

Przy wejściu głównym, obok schodów na ścianie budynku, znajduje się videodomofon, przez który mogą się skontaktować z nami osoby z niepełnosprawnością ruchową.

20 marca 2023

Uroczystość św. Józefa wypadła w niedzielę, więc została przeniesiona na poniedziałek. W Kościele Parafialnym pw. Trójcy Przenajświętszej sprawowana była Msza św. w intencji wspólnoty naszego Domu, a później był czas na kawę i pyszne ciasto 🙂

17 marca 2023

Kolejny piątek w Wielkim Poście, zamiast warsztatów w bibliotece, miałyśmy w naszej kaplicy Drogę Krzyżową, podczas której modlimy się za wszystkie intencje noszone w sercach.

15 marca 2023

Jedna z naszych Mieszkanek, która jest czytelniczką biblioteki w Kochłowicach, chciała zobaczyć jeszcze jakąś inną, większą bibliotekę, więc zorganizowałyśmy wyjazd do dużej Biblioteki Śląskiej 😉 Panie były zadowolone z wycieczki, obejrzały czytelnię, zobaczyły jak zamawia się książki internetowo.

Kontrast
Czcionka
facebook menu close contrast letter