Kontrast
Czcionka

Dostępność

Dom Pomocy Społecznej dla Osób Przewlekle Psychicznie Chorych  zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe:
w przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą odpowiedzialną jest Beata Łukaska, adres poczty elektronicznej pkulturalny@dpsswjozef.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 32 242 86 01 lub 780035798 . Wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz skargi na brak zapewnienia dostępności można składać na wyżej wymieniony adres poczty elektronicznej.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp.

Dom Pomocy Społecznej dla Osób Przewlekle Psychicznie Chorych prowadzony przez Zgromadzenie Sióstr Miłosierdzia św. Karola Boromeusza „Dom świętego Józefa”
ul. Oddziałów Młodzieży Powstańczej 3,
41 – 707 Ruda Śląska – Kochłowice

Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej.

Dostępność architektoniczna

Przy wejściu głównym, obok schodów na ścianie budynku, znajduje się videodomofon, przez który mogą się skontaktować z nami osoby z niepełnosprawnością ruchową.

16 lutego 2024

Odwiedzili nas przedstawiciele Szkoły Podstawowej nr 2 im J. Wyplera w Rudzie Śląskiej i przekazali naszym Mieszkankom piękne walentynki. Były imienne kartki dla każdej z naszych Pań oraz dla Pracowników, do tego piękne serca oraz bukiet kwiatów. Serdecznie dziękujemy za piękną inicjatywę.

14 lutego 2024

Po czasie zabaw karnawałowych, w Kościele katolickim rozpoczął się 40 dniowy okres Wielkiego Postu. Jest to okres wzywający wiernych do pokuty i wewnętrznej przemiany. Mieszkanki uczestniczyły we Mszy świętej w naszym kościele parafialnym.

12 lutego 2024

W niedzielę obchodziliśmy Światowy Dzień Chorego, który u nas przedłużył się do poniedziałku. Przyjechał ks. Darius i sprawował Eucharystię w intencji naszych Mieszkanek oraz całej społeczności Domu św. Józefa, a po Mszy św. udzielił Sakramentu Namaszczenia Chorych i obdarował wszystkich modlitewnikami dla chorych. Serdecznie dziękujemy za wspaniałe odwiedziny.

Kontrast
Czcionka
facebook menu close contrast letter