Kontrast
Czcionka

Dostępność

Dom Pomocy Społecznej dla Osób Przewlekle Psychicznie Chorych  zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe:
w przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą odpowiedzialną jest Beata Łukaska, adres poczty elektronicznej pkulturalny@dpsswjozef.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 32 242 86 01 lub 780035798 . Wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz skargi na brak zapewnienia dostępności można składać na wyżej wymieniony adres poczty elektronicznej.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp.

Dom Pomocy Społecznej dla Osób Przewlekle Psychicznie Chorych prowadzony przez Zgromadzenie Sióstr Miłosierdzia św. Karola Boromeusza „Dom świętego Józefa”
ul. Oddziałów Młodzieży Powstańczej 3,
41 – 707 Ruda Śląska – Kochłowice

Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej.

Dostępność architektoniczna

Przy wejściu głównym, obok schodów na ścianie budynku, znajduje się videodomofon, przez który mogą się skontaktować z nami osoby z niepełnosprawnością ruchową.

6 grudnia 2022

W Domu ogromna radość, ponieważ odwiedził nas św. Mikołaj. O nikim nie zapomniał 😉 Gościa przywitały Anioły, a Mieszkanki śpiewały przy akompaniamencie Pani Stanisławy. Mikołaj z nami porozmawiał, pośpiewał, pożartował i oczywiście rozdał prezenty.

5 grudnia 2022

Odbyło się kolejne, bardzo udane spotkanie z Fundacją „Anioły w piżamkach”. Tym razem przygotowywaliśmy zimowe świeczniki na świąteczne stoły oraz kartki z życzeniami dla dzieci z Domu Dziecka.

2 grudnia 2022

Tym razem w ramach treningu budżetowego, Mieszkanki wybrały się trochę dalej na zakupy i pojechały do sklepu z ozdobami świątecznymi. Tam wspólnie wybrały bombki, światełka i gwiazdkę na choinkę, którą przed Świętami Bożego Narodzenia, ustroją na świetlicy.

Kontrast
Czcionka
facebook menu close contrast letter