Kontrast
Czcionka

Zasady przyjęcia

  • Nowa Mieszkanka zostaje przyjęta na podstawie pisemnego wniosku osoby ubiegającej się o skierowanie do Domu, który został złożony w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej.
  • Wniosek może również zgłosić inna osoba fizyczna lub prawna jak i również decyzja o umieszczeniu w Domu Pomocy Społecznej może zostać wydana przez Sąd Rodzinny i Nieletnich –zgodny z miejscem zamieszkania lub ostatniego pobytu.
  • Ośrodek na podstawie przeprowadzonego wywiadu środowiskowego wydaje decyzję kierującą, oraz przesyła kompletną dokumentację.
  • W przypadku braku wolnych miejsc zostaje utworzona lista osób oczekujących na pobyt.
  • Pobyt w placówce jest odpłatny. Obowiązani do wnoszenia opłaty za pobyt w Domu Pomocy Społecznej są w kolejności:
    – mieszkaniec domu w wysokości 70% swoich dochodów, małżonek, zstępni przed wstępnymi,
    – gmina, z której osoba została skierowana do Domu Pomocy Społecznej.
16 lutego 2024

Odwiedzili nas przedstawiciele Szkoły Podstawowej nr 2 im J. Wyplera w Rudzie Śląskiej i przekazali naszym Mieszkankom piękne walentynki. Były imienne kartki dla każdej z naszych Pań oraz dla Pracowników, do tego piękne serca oraz bukiet kwiatów. Serdecznie dziękujemy za piękną inicjatywę.

14 lutego 2024

Po czasie zabaw karnawałowych, w Kościele katolickim rozpoczął się 40 dniowy okres Wielkiego Postu. Jest to okres wzywający wiernych do pokuty i wewnętrznej przemiany. Mieszkanki uczestniczyły we Mszy świętej w naszym kościele parafialnym.

12 lutego 2024

W niedzielę obchodziliśmy Światowy Dzień Chorego, który u nas przedłużył się do poniedziałku. Przyjechał ks. Darius i sprawował Eucharystię w intencji naszych Mieszkanek oraz całej społeczności Domu św. Józefa, a po Mszy św. udzielił Sakramentu Namaszczenia Chorych i obdarował wszystkich modlitewnikami dla chorych. Serdecznie dziękujemy za wspaniałe odwiedziny.

Kontrast
Czcionka
facebook menu close contrast letter