Kontrast
Czcionka

Zasady przyjęcia

  • Nowa Mieszkanka zostaje przyjęta na podstawie pisemnego wniosku osoby ubiegającej się o skierowanie do Domu, który został złożony w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej.
  • Wniosek może również zgłosić inna osoba fizyczna lub prawna jak i również decyzja o umieszczeniu w Domu Pomocy Społecznej może zostać wydana przez Sąd Rodzinny i Nieletnich –zgodny z miejscem zamieszkania lub ostatniego pobytu.
  • Ośrodek na podstawie przeprowadzonego wywiadu środowiskowego wydaje decyzję kierującą, oraz przesyła kompletną dokumentację.
  • W przypadku braku wolnych miejsc zostaje utworzona lista osób oczekujących na pobyt.
  • Pobyt w placówce jest odpłatny. Obowiązani do wnoszenia opłaty za pobyt w Domu Pomocy Społecznej są w kolejności:
    – mieszkaniec domu w wysokości 70% swoich dochodów, małżonek, zstępni przed wstępnymi,
    – gmina, z której osoba została skierowana do Domu Pomocy Społecznej.
23 września 2023

Pomimo jesiennej, deszczowej aury, zabawa na festynie była bardzo udana. Mieszkanki wzięły udział w loterii fantów, kręciły kołem fortuny a później świetnie się bawiły przy znanych przebojach.

22 września 2023

Dzień przed kalendarzową jesienią mieszkanki spędziły w ogrodzie, trochę pracując przy zgrabianiu liści, trochę relaksując się korzystając ze słoneczka.

14 września 2023

W Stajniach Książęcych w Pszczynie został zorganizowany wspaniały konkurs wiedzy o księżnej Daisy. Zaprosił nas Dom Pomocy Społecznej z Pszczyny. Mieszkanki były świetnie przygotowane do konkursu i test nie sprawił im trudności. To był dobry czas spędzony w pięknym miejscu i ubogacony utworami muzycznymi wykonanymi przez uczniów PZS nr 2 w Pszczynie.

Kontrast
Czcionka
facebook menu close contrast letter