Kontrast
Czcionka

Aktualności

19 maja 2023

Plan Dnia Inauguracji TGOzN

REGULAMIN PRZEMARSZU Z OKAZJI DNIA INAUGURACJI

XIX TYGODNIA GODNOŚCI OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIAMI

W RUDZIE ŚLĄSKIEJ W DNIU 29 maja 2023 r.

 I Wstęp

 1. Regulamin obowiązuje i dotyczy wszystkich uczestników biorących udział w Przemarszu.
 2. Przemarsz jest częścią integracyjną Dnia Inauguracji XIX Tygodnia Godności Osób
  z Niepełnosprawnościami w Rudzie Śląskiej w dniach 29 maj – 7 czerwiec 2023 r.
 3. Organizatorem Przemarszu jest Dom Pomocy Społecznej dla Osób Przewlekle Psychicznie Chorych
  z siedzibą w Rudzie Śląskiej – Kochłowicach, Oddziałów Młodzieży Powstańczej 3 zwanego dalej „Domem”. Dom reprezentuje dyrektor – Renata Modzelewska – siostra Klara ( kontakt e-mail: dyrektor@dpsswjozef.pl,  tel. 780 035 798 ).
 4. Termin przemarszu to 29 maj 2023 r. od godz. 11:00 do godz. 12:00.
 5. Organizator ustala scenariusz i przebieg Przemarszu.
 6. Osoby biorące udział w Przemarszu to Osoby z niepełnosprawnościami i ich opiekunowie, Przedstawiciele Senatu i Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej, Przedstawiciele Władz Województwa Śląskiego i Władz Miasta Ruda Śląska oraz Przedstawiciele instytucji, organizacji, stowarzyszeń, fundacji pracujących na rzecz osób z niepełnosprawnościami.

II Organizacja przemarszu

 1. Przemarsz będzie odbywał się bezpośrednio po Mszy świętej w Sanktuarium Matki Bożej z Lourdes w Rudzie Śląskiej – Kochłowicach, J. Piłsudskiego 1  pod Dom Pomocy Społecznej dla Osób Przewlekle Psychicznie Chorych w Rudzie Śląskiej – Kochłowicach,  ul. Oddziałów Młodzieży Powstańczej 3 gdzie Przedstawiciele Osób  z Niepełnosprawnościami otrzymają symboliczny „klucz do bram Miasta Ruda Śląska”.
 2. Kolumna Przemarszu będzie poruszać się trasą: ul. J. Piłsudskiego 1 –  Oświęcimska –  ul. Radoszowska – ul. Ks. Ludwika Tunkla – ul. Oddziałów Młodzieży Powstańczej 3. Łączna długość trasy to około 700 m.
 3. Kolumna Przemarszu liczyć będzie około 200 osób.
 4. Początek kolumny Przemarszu będzie oznaczony banerem informacyjnym. Kolumna będzie prowadzona przez pracowników Domu Pomocy Społecznej dla Osób Przewlekle Psychicznie Chorych. Na końcu kolumny będzie obecny także pracownik Domu. Łączność odbywać się będzie przy pomocy telefonów komórkowych.

III Sprawy dyscyplinacyjne

 1. Osoby biorące udział w Przemarszu będą poruszać się prawym pasem ruchu i zobowiązane są do poruszania się wyłącznie pieszo  za wyjątkiem osób niepełnosprawnych oraz dzieci w wózkach dziecięcych.
 2. Na Przemarsz nie mają wstępu osoby będące pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających oraz osoby, których zachowanie miałoby wpływ destrukcyjny na przebieg Przemarszu.
 3. Osoby uczestniczące w Przemarszu winny stosować się do obowiązujących zasad ruchu drogowego i reagować na wszystkie polecenia Policji oraz Organizatora.
 4. O nieszczęśliwych zdarzeniach, mogących wystąpić w trakcie Przemarszu należy bezwzględnie natychmiast informować stosowne służby – Policję, Organizatora.
 5. Złamanie któregokolwiek punktu Regulaminu Przemarszu będzie stanowiło podstawę do usunięcia uczestnika Przemarszu.
 6. Po Przemarszu kolumny trasa przemarszu będzie niezwłocznie przywrócona do właściwego stanu ruchu drogowego.

IV Postanowienia końcowe

 1. Niniejszy Regulamin Przemarszu zostanie udostępniony w siedzibie Organizatora Przemarszu, na stronie internetowej Organizatora: dpsswjozef.pl oraz zostanie przesłany pocztą elektroniczną przez Pełnomocnika ds. Osób Niepełnosprawnych Prezydenta Miasta Ruda Śląska do instytucji zaangażowanych  w organizację XIX Tygodnia Godności Osób z Niepełnosprawnościami w Rudzie Śląskiej   w dniach  29 maj – 7 czerwiec 2023 r.
 2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wypadki losowe zaistniałe w Przemarszu oraz w trakcie dotarcia i powrotu z przemarszu. Każdy uczestnik bierze udział w Przemarszu na własną odpowiedzialność. Rodzice i opiekunowie nie są zwolnieni z opieki nad osobami, z którymi przybyli na Przemarsz.
23 września 2023

Pomimo jesiennej, deszczowej aury, zabawa na festynie była bardzo udana. Mieszkanki wzięły udział w loterii fantów, kręciły kołem fortuny a później świetnie się bawiły przy znanych przebojach.

22 września 2023

Dzień przed kalendarzową jesienią mieszkanki spędziły w ogrodzie, trochę pracując przy zgrabianiu liści, trochę relaksując się korzystając ze słoneczka.

14 września 2023

W Stajniach Książęcych w Pszczynie został zorganizowany wspaniały konkurs wiedzy o księżnej Daisy. Zaprosił nas Dom Pomocy Społecznej z Pszczyny. Mieszkanki były świetnie przygotowane do konkursu i test nie sprawił im trudności. To był dobry czas spędzony w pięknym miejscu i ubogacony utworami muzycznymi wykonanymi przez uczniów PZS nr 2 w Pszczynie.

Kontrast
Czcionka
facebook menu close contrast letter